top of page
Draw your line - Lege regel.png

Welzijn

Werken in de sector Welzijn

In de welzijnssector werk je aan het plezier maken, creatief werken, begeleiden, activeren van ouderen, jongeren en mensen met een beperking. De welzijnssector heeft een aantal unieke mogelijkheden om jouw talenten verder te ontplooien, je kennis te vergroten en je persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

Wat ga je leren als je wilt werken in de sector Welzijn?

Jongeren die in de sector welzijn willen werken, leren over verschillende gebieden van welzijn. Ze leren over hoe ze problemen kunnen identificeren en oplossen, hoe ze mensen kunnen helpen die in moeilijke situaties zitten, hoe ze moeten omgaan met verschillende culturen en leren hoe ze kunnen samenwerken met professionals op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, reclassering en andere relevante sectoren. Daarnaast krijgen ze ook praktische vaardigheden zoals administratie, organisatie, communicatie, luistervaardigheden en computervaardigheid om een goede werknemer te worden.

Banen van de toekomst in welzijn

Video Channel Name
bottom of page